กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ธ.ค. 2561 22:23 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
7 ธ.ค. 2561 22:22 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
7 ธ.ค. 2561 22:22 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
7 ธ.ค. 2561 22:21 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
7 ธ.ค. 2561 22:20 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
1 ธ.ค. 2561 06:44 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
1 ธ.ค. 2561 06:39 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
1 ธ.ค. 2561 06:37 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
1 ธ.ค. 2561 06:35 sesao24 admin แก้ไข วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
14 พ.ย. 2561 15:24 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
5 พ.ย. 2561 00:23 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
23 ต.ค. 2561 23:38 sesao24 admin แก้ไข วิญญู อุตระ
23 ต.ค. 2561 23:36 sesao24 admin แก้ไข รัศมี ภูกันดาน
23 ต.ค. 2561 23:34 sesao24 admin แก้ไข วิญญู อุตระ
23 ต.ค. 2561 23:32 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
23 ต.ค. 2561 23:31 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
22 ต.ค. 2561 02:13 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 02:07 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 02:01 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 01:50 sesao24 admin นำออกรายการจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์
5 ต.ค. 2561 02:00 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:56 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:48 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:30 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:25 sesao24 admin สร้าง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561