กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ม.ค. 2560 21:47 sesao24 admin แนบ edmodo_add.pdf กับ Edmodo
12 ม.ค. 2560 21:45 sesao24 admin แนบ edmodo_add.pdf กับ Edmodo
12 ม.ค. 2560 21:45 sesao24 admin แนบ edmodo_phone.pdf กับ Edmodo
12 ม.ค. 2560 21:42 sesao24 admin สร้าง Edmodo
12 ม.ค. 2560 21:23 sesao24 admin สร้าง ประกันคุณภาพภายใน
6 ม.ค. 2560 15:24 sesao24 admin แก้ไข เอกสาร Cloud Computing & Edmodo
6 ม.ค. 2560 15:23 sesao24 admin สร้าง เอกสาร Cloud Computing & Edmodo
3 ม.ค. 2560 15:21 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2559 23:34 sesao24 admin แก้ไข คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
21 ต.ค. 2559 23:29 sesao24 admin แนบ mck.jpg กับ คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
21 ต.ค. 2559 23:27 sesao24 admin แก้ไข คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
21 ต.ค. 2559 23:26 sesao24 admin แนบ 001-ลดเวลาเรียน.jpg กับ คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
21 ต.ค. 2559 23:26 sesao24 admin สร้าง คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
21 ต.ค. 2559 02:53 sesao24 admin แนบ คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน กับ คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
21 ต.ค. 2559 02:52 sesao24 admin แนบ คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน กับ คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9 ต.ค. 2559 18:21 sesao24 admin แก้ไข รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
9 ต.ค. 2559 18:21 sesao24 admin แนบ meaw.jpg กับ รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
9 ต.ค. 2559 18:18 sesao24 admin แก้ไข รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
9 ต.ค. 2559 18:17 sesao24 admin แนบ img1473065132739.jpg กับ รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
2 ต.ค. 2559 19:04 sesao24 admin แก้ไข รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
2 ต.ค. 2559 18:54 sesao24 admin สร้าง รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
2 ต.ค. 2559 18:43 sesao24 admin สร้าง รายงานการพัฒนาครู
21 ก.ค. 2559 17:25 sesao24 admin แก้ไข แบบประเมินผลการประชุม
21 ก.ค. 2559 17:24 sesao24 admin แนบ QRcode-แบบสอบถาม.png กับ แบบประเมินความพึงพอใจ
21 ก.ค. 2559 17:22 sesao24 admin แก้ไข แบบประเมินความพึงพอใจ