กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 พ.ค. 2561 01:33 sesao24 admin สร้าง แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
21 พ.ค. 2561 23:52 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
20 พ.ค. 2561 22:09 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:08 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:05 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:05 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:05 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:05 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:04 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:02 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 22:01 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 พ.ค. 2561 21:59 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
15 พ.ค. 2561 02:24 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
15 พ.ค. 2561 02:09 sesao24 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2561 02:22 sesao24 admin แก้ไข การสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2561
8 พ.ค. 2561 02:20 sesao24 admin สร้าง การสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2561
20 เม.ย. 2561 01:07 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 เม.ย. 2561 01:06 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 เม.ย. 2561 00:59 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
20 เม.ย. 2561 00:38 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ การพัฒนาโปรแกรม
20 เม.ย. 2561 00:35 sesao24 admin แก้ไขรายการใน การพัฒนาโปรแกรม
20 เม.ย. 2561 00:34 sesao24 admin แก้ไขรายการใน การพัฒนาโปรแกรม
20 เม.ย. 2561 00:34 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ การพัฒนาโปรแกรม
18 เม.ย. 2561 18:03 sesao24 admin แก้ไข นิเทศเต็มพิกัด
18 เม.ย. 2561 18:00 sesao24 admin สร้าง นิเทศเต็มพิกัด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า