กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ก.ย. 2561 20:18 sesao24 admin สร้าง แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย
8 ส.ค. 2561 18:18 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:15 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:13 sesao24 admin ลบ สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
8 ส.ค. 2561 18:12 sesao24 admin สร้าง สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
26 ก.ค. 2561 02:28 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:25 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:24 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:21 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:20 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:19 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:19 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:18 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:16 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:15 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:13 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:11 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:10 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:09 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:08 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:06 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:05 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:02 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
11 ก.ค. 2561 18:18 sesao24 admin แนบ แบบนิเทศ-002 กับ บันทึกการนิเทศออนไลน์
2 ก.ค. 2561 18:25 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า