กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ก.ย. 2564 05:07 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ก.ย. 2564 05:06 sesao24 admin แนบ occ1.jpg กับ หน้าแรก
30 ก.ย. 2564 05:01 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
23 มิ.ย. 2564 15:57 sesao24 admin แนบ 2021-06-24 05_44_09-O-NET63 - Google ไดรฟ์.png กับ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2564 15:57 sesao24 admin สร้าง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
24 ก.พ. 2564 18:06 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:42 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:39 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:38 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:38 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:37 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:36 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:34 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:27 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
24 ก.พ. 2564 17:21 sesao24 admin แก้ไข โรงเรียนประชารัฐสพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:20 sesao24 admin แก้ไข โรงเรียนในสังกัด สพม.กส
24 ก.พ. 2564 17:13 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
24 ม.ค. 2564 17:44 sesao24 admin แก้ไข โรงเรียนประชารัฐสพม.24
24 ม.ค. 2564 17:38 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
24 ธ.ค. 2563 06:21 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ
24 ธ.ค. 2563 06:07 sesao24 admin สร้าง แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ
20 ธ.ค. 2563 17:22 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
20 ธ.ค. 2563 17:15 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 06:45 sesao24 admin แก้ไขรายการใน แบบประเมินตนเอง
17 ธ.ค. 2563 06:44 sesao24 admin แก้ไขรายการใน แบบประเมินตนเอง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า