กิจกรรมล่าสุดของไซต์

sesao24 admin แก้ไข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
14 ม.ค. 2561 22:45 sesao24 admin แก้ไข เอกสารนำเสนอการจัดสอบ Pre O-NET/O-NET 2560
14 ม.ค. 2561 19:24 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
14 ม.ค. 2561 19:24 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
14 ม.ค. 2561 18:41 sesao24 admin แก้ไข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
14 ม.ค. 2561 18:13 sesao24 admin สร้าง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
12 ม.ค. 2561 00:25 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2561 00:14 sesao24 admin สร้าง แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
11 ม.ค. 2561 23:48 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2561 23:47 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2561 23:46 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
7 ม.ค. 2561 17:55 sesao24 admin สร้าง แบบสำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
27 ธ.ค. 2560 23:46 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
27 ธ.ค. 2560 23:46 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
27 ธ.ค. 2560 23:39 sesao24 admin สร้าง นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 ธ.ค. 2560 18:51 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 18:50 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:46 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:43 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:29 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:28 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:25 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:24 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
27 ธ.ค. 2560 17:21 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
18 ธ.ค. 2560 18:26 sesao24 admin แก้ไข ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า