โรงเรียนร่วมพัฒนา

โพสต์31 ก.ค. 2562 21:28โดยสพม. กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
Comments