โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์31 ก.ค. 2562 21:24โดยสพม. กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
    1. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
    2. โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
    3. โรงเรียนกุฉินารายณ์
    4. โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์
    5. โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

Comments