เรื่องเล่า "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เรื่องเล่า "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนในสังกัดสพม.24 ทั้ง 55 โรงเรียน ซึ่งได้เข้าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาครบทุกโรง กิจกรรมดังกล่าวจะเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปในรูปแบบคลิปวีดิโอ
แสดง 55 รายการ
โรงเรียนชื่อเรื่องลิงก์ (Link)
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
โรงเรียนชื่อเรื่องลิงก์ (Link)
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   
อนกูลนารี   
เมืองกาฬสินธุ์   
เมืองเหนือวิทยาคม   
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์   
แก่งนาจารย์พิทยาคม   
หนองสอพิทยาคม   
กมลาไสย   
ร่องคำ   
โคกศรีเมือง   
ธัญญาพัฒนวิทย์   
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร   
ดอนไทรงามพิทยาคม   
ดอนจานวิทยาคม   
จำปาหลวงวิทยาคม   
ยางตลาดวิทยาคาร   
ฆ้องชัยวิทยาคม   
ไตรรัตนวิทยาคม   
เขาพระนอนพิทยาคม   
โนนสูงพิทยาคม   
วังมนวิทยาคาร   
เหล่ากลางวิทยาคม   
ห้วยเม็กวิทยาคม   
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม   
หัวหินวัฒนาลัย   
คำเจริญวิทยาคม   
หนองกุงศรีวิทยาคาร   
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์   
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์   
สหัสขันธ์ศึกษา   
นามะเขือพัฒนศึกษา   
โนนศิลาพิทยาคม   
สามชัย   
คำม่วง   
ดงกลางพัฒนศึกษา   
ท่าคันโทวิทยาคาร   
สมเด็จพิทยาคม   
ผาเสวยรังสรรค์   
มหาไชยพิทยาคม   
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์   
ประชารัฐพัฒนศึกษา   
แก้วเสด็จพิทยาคม   
ห้วยผึ้งพิทยา   
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์   
นามนพิทยาคม   
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"   
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา   
นิคมหนองแก้วญาณเวที   
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์   
เขาวงพิทยาคาร   
พุทโธภาวนาประชาสรรค์   
นาไคร้พิทยาสรรพ์   
กุฉินารายณ์   
สามขาสว่างวิทย์   
โนนคำวิทยา   
แสดง 55 รายการ
Comments