ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:59โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 02:03 ]
ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเผยแพร่สูสาธารณชน
Comments