เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์3 ต.ค. 2560 21:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:52 ]
ตามที่ สพม.24 ได้พัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไอซีที เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นั้น ในการนี้จึงมอบหมายภารกิจให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 55 โรง ได้จัดทำเรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในรูปแบบวีดิโอคลิป ความยาวไม่เกิน 7 นาที บนยูทูป และส่งลิงค์ผ่านระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด [เกณฑ์เรื่องเล่าดิจิทัล]
Comments