ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

โพสต์21 มี.ค. 2561 01:28โดยsesao24 admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 110 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง 

Comments