นโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์19 เม.ย. 2562 02:37โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 16:59 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ปรับหลักสูตร ตอบสนองพระบรมราโชบาย 4 ประการ
2. รวบรวมประวัติ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ ที่เกิดกับสถานศึกษา หรือชุมชน เพื่อเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวม ข้อ 1และ 2 ภายในปีงบประมาณ 2562

Comments