แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

โพสต์12 ม.ค. 2561 00:14โดยsesao24 admin
สพม.24 ได้จัดประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เมื่อวันที่ 12มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูไอซีที โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน วิทยากร ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์วินัย โกหลำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท TOT ,CAT 3BB  ร่วมนำเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ด้วย
>>  เอกสารประกอบการประชุม   ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์|  อ.วินัย โกหลำ
Comments