การอบรมครู โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนม.ต้น ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning"

โพสต์26 พ.ค. 2560 01:10โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:25 ]
การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08:45 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (คณะวิทยาการจัดการเดิม) 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม : Smart Phone ที่สามารถใช้งานได้ดี หากไม่มีสามารถใช้ Notebook แทนได้
                          หนังสือเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
                          สำหรับครูวิทยาศาสตร์ รายการวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้ 
                                                                              สำหรับสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
Comments