โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:16โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:35 ]
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา       <<ดาวน์โหลด>>     <<เข้าสู่ระบบลงทะเบียน>>
Comments