การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"

โพสต์8 ก.ค. 2559 08:50โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]
ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ รับจำนวน 35 คน กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางโทรสาร 043602058 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
Comments