การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:27โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 15:24 ]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิดคำนวณแบบอินเดียอันนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร            ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Comments