การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์26 พ.ค. 2560 04:37โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:38 ]
ด้วยสพม.24 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 32 โรงเรียน กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมตามลิงค์ข้างล่าง

Comments