การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์14 ม.ค. 2561 18:13โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 06:52 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จึงกำหนดปฏิทิน รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้  >> เอกสารประกอบ
Comments