แบบสำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์7 ม.ค. 2561 17:55โดยsesao24 admin
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะให้โรงเรียนและนักเรียน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีโอกาสเลือกใช้บริการจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยตนเองนั้น เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลบริบทการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงได้สำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลออนไลน์ที่    http://sesao24.esdc.go.th
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (แบบสำรวจ)

Comments