แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ

โพสต์24 ธ.ค. 2563 06:07โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 06:21 ]
แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สพม.24 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563)  ภาคเรียนที่ 2 / 2563 (ดำเนินการภายใน 10 มกราคม 2564)
Comments