แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

โพสต์27 ก.ค. 2563 03:33โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2563 18:42 ]
คำชี้แจง: แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สพม.24  ภาคเรียนที่ 1 / 2563   (ดำเนินการภายใน 10 สิงหาคม  2563)
Comments