อบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:12โดยสพม. กาฬสินธุ์
ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสื่อและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้ใช้เว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ในการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
Comments