พัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา สพม.24

โพสต์9 ก.ค. 2559 01:16โดยsesao24 admin
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในการนี้มีครูสังกัด สพม.24 เข้ารับการพัฒนา จำนวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน
Comments