กิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

โพสต์13 ส.ค. 2560 20:57โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 01:03 ]

17-18 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรมชาลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์

อบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:12โดยสพม. กาฬสินธุ์

ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสื่อและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้ใช้เว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ในการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1-2 of 2