กิจกรรม


พัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา สพม.24

โพสต์9 ก.ค. 2559 01:16โดยsesao24 admin

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในการนี้มีครูสังกัด สพม.24 เข้ารับการพัฒนา จำนวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน

อบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:12โดยsesao24 admin

ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสื่อและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้ใช้เว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ในการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1-2 of 2