การพัฒนาโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม (Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และขั้นตอนวิธีที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์
แสดง 5 รายการ
ชื่อเว็บเซต์ลิงก์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อเว็บเซต์ลิงก์
thaicreate.com http://www.thaicreate.com/ 
sourcecodester https://www.sourcecodester.com/php 
sitepoint https://www.sitepoint.com/first-php-code/ 
thaiopencode https://www.thaiopencode.com/ 
forminit.com http://www.forminit.com/category/language-react/react-native-language-react/ 
แสดง 5 รายการ
Comments