หนังสือราชการ

ติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:57โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 01:30 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโปรแกรมสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 500 คน และโปรแกรมสายศิลป์ จำนวน 500 คน สถานที่จะจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

1-1 of 1