จัดการขยะ

ข้อมูล  คลิป VDO  รายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่ง สพฐ.  จำนวน 3  โรงเรียน (แยกตามขนาดโรงเรียน) ( ตามหนังสือที่ ศธ 04254/ว4757  ลงวันที่ 20  ธันวาคม 2561 )

แสดง 13 รายการ
โรงเรียนลิงก์วิดีทัศน์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
โรงเรียนลิงก์วิดีทัศน์
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  https://youtu.be/n6bvCQSdEgU 
ร่องคำ https://www.youtube.com/watch?v=TXq3f9HtyWQ 
แก้วเสด็จพิทยาคม https://www.youtube.com/watch?v=kHU6wNZLMg8 
มหาไชยพิทยาคม https://www.youtube.com/watch?v=zBxDJFG5zbo&feature=youtu.be 
โนนคำวิทยา https://www.youtube.com/watch?v=pa9BT-aP9ns&feature=youtu.be 
ดงกลางพัฒนศึกษา https://youtu.be/PVFHvxlPeAQ 
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ https://youtu.be/mje43PExm-0 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์ https://youtu.be/XnIR4SAAI58 
อนุกูลนารี https://www.youtube.com/watch?v=mwudec9bhLk&feature=youtu.be 
ยางตลาดวิทยาคาร https://youtu.be/_HtVfsEKBos 
สามขาสว่างวิทย์ https://youtu.be/BmoOiJpMdqc 
นามะเขือพัฒนศึกษา https://youtu.be/5jceZwhuuRM 
เขาวงพิทยาคาร https://youtu.be/0RnahPZlMJc 
แสดง 13 รายการ
Comments