หน้าแรก


ประชาสัมพันธ์

 • ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ เอกสารการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Quality Assurance Management System : QAMS) ในลักษณะออนไลน์  ทางเว็บไซต์  http://203.113.25.93/
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 01:26 โดย sesao24 admin
 • คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2559 23:34 โดย sesao24 admin
 • รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มร้อยแก ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2559 18:21 โดย sesao24 admin
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker" ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"ระหว่างวันที่ 14-15 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 08:50 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

 • ติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:30 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • พัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา สพม.24 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:16 โดย sesao24 admin
 • อบรม Cloud Computing ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้ห ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:12 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกระทรวงศธ.ปฏิทินนิเทศสพม.24

http://www.trueplookpanya.com/
http://ww38.scicoursewarechula.com/#works
https://www.youtube.com/user/teachers
http://www.scimath.org/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/