หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

 • เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3 เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 19:21 โดย sesao24 admin
 • การนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)เป็นการรวบรวมวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้บันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียนต่างๆ ซ ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2560 18:39 โดย sesao24 admin
 • การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยสพม.24 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหว ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 04:38 โดย sesao24 admin
 • เอกสารการอบรมเศรษฐศาสตร์และอาเซียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเศรษฐศาสตร์และอาเซียนได้แล้ว   <<เศรษฐศาสตร์>>   <<อาเซียน>>
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 01:41 โดย sesao24 admin
 • การอบรมครู โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนม.ต้น ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning" การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 04:25 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือราชการ

 • ติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:30 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • พัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา สพม.24 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:16 โดย sesao24 admin
 • อบรม Cloud Computing ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้ห ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:12 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศสพม.24

http://www.trueplookpanya.com/
http://ww38.scicoursewarechula.com/#works
https://www.youtube.com/user/teachers
http://www.scimath.org/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/