หน้าแรก


ประชาสัมพันธ์


หนังสือราชการ

  • ติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ระหว่างวันท ...
    ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:30 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

  • พัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา สพม.24 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพัฒนาครูแกนนำสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงศ์มาลัย ...
    ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:16 โดย sesao24 admin
  • อบรม Cloud Computing ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้ห ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:12 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกระทรวงศธ.ปฏิทินนิเทศสพม.24

http://www.trueplookpanya.com/
http://ww38.scicoursewarechula.com/#works
https://www.youtube.com/user/teachers
http://www.scimath.org/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/